ราคา

ราคาซอฟแวร์และค่าบริการ

Services Included

Start your business by selecting the services you want to use below.

RESPONSIVE DESIGN

ทดสอบภาษาไทยทดสอบภาษาไทยทดสอบภาษาไทยทดสอบภาษาไทยทดสอบภาษาไทยAdd your own content for this product feature with just a few clicks.

PREMIUM SLIDERS

Add your own content for this product feature with just a few clicks.

UNLIMITED COLORS

Add your own content for this product feature with just a few clicks.

VISUAL COMPOSER

Add your own content for this product feature with just a few clicks.

MEGAMENU READY

Add your own content for this product feature with just a few clicks.

PARALLAX BACKGROUND

Add your own content for this product feature with just a few clicks.

การลงทุนที่ย่อมเยาว์

คุ้มค่าด้วยการลงทุนเพียงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่มหาศาล

CRM

650 บาท / ต่อ User ต่อเดือน
 • Contact
 • Leads
 • Opportunities
 • Quotation
 • Sales Order
 • Products & Services
 • Project Management
 • Notifications
 • E-mail Manager

ERP

เริ่มต้นที่ 890 บาท / ต่อ User ต่อเดือน
 • ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ ดังนี้
 • Contacts
 • Products
 • Accounting
 • HR & Payroll
 • Sales & Marketing
 • Purchasing & Inventory
 • Service Management

เครื่องมือด้าน Digital Marketing

ราคาตามแพ็คเก็จ /
 • Website
 • Digital Marketing
 • Social Network
 • Apps for Android and iOS

เครื่องมือทางธุรกิจ

/
 • Big Mailbox
 • Complaints Management System
 • Mobile POS
 • Service Center
 • Asset Survey