eSClean_th

Cleaning Service Management system

โปรแกรมระบบสนับสนุนงานบริการรักษาความสะอาด

ระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการดูแลทำความสะอาดอาคาร

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการทำงานโดยทำการตรวจจับผลงาน ทั้งคุณภาพและปริมาณ ของงานบริการเพื่อให้บริหารงานได้อย่างความสมบูรณ์

ข้อมูลถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง

ใช้งานง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงรายงานได้แบบเรียลไทม์

ฟีเจอร์เด่น

เป็นระบบ Paperless อย่างสมบูรณ์

ตรวจเช็ค / บันทึก

สำรวจตรวจคุณภาพในอาคาร บันทึกรายการที่ตรวจ เก็บข้อมูลต่างๆที่ตรวจพบ

แจ้งงาน / แก้งาน

จัดการแจ้งร้องของานและตามแก้งาน รายงานความคืบหน้าจากหน่วยงาน ดูรายงานได้เรียลไทม์

จ่ายงาน

ตรวจสอบงานค้าง ติดตามเก็บงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพงานบริการ

ตรวจติดตาม

บันทึกการแก้ไขงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลมากพอในการปิดงานค้างต่างๆ

อุปกรณ์

โปรแกรมมีความสะดวก สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมและทำงานได้บนทุกอุปกรณ์

คลาวด์เทคโนโลยี

โปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงบนคลาวด์เซิฟเวอร์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย

สิทธิ์การใช้งาน

มีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงขั้นที่สามารถอนุมัติปิดงานที่ค้างได้

ข้อร้องเรียน

มีระบบรับแจ้งข้อร้องเรียน บันทึก ควบคุมการเข้าแก้ไข พร้อมทั้งระบบการปิดประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ

โครงสร้างระบบ

ออนคอม/ออนโมบาย

ฝ่ายบริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์(ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการตรวจตามหน่วยงาน และนอกจากนี้ผู้บริหารเป็นผู้ยืนยันปิดเคสแต่ละงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลงานอย่างใกล้ชิด

ออนคอม

แอดมิน สามารถทำการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญเช่น รายละเอียดงาน ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลผู้ใช้ระบบ และรวมถึงการสั่งพิมพ์ รายงานต่างๆ และเวอร์ชั่นล่าสุด ระบบรับแจ้งและบันทึกข้อร้องเรียน (Complaint Management)

ออนโมบาย

ระดับปฏิบัติการ เก็บข้อมูลภาคสนาม ต่างๆเช่น ผลการตรวจ ปัญหาก่อนหลังการแก้ไขงาน ภาพถ่ายเหตุการณ์จากจุดงาน และรวมถึงรายงานต่างๆเพื่อยืนยันการปรับปรุงแก้ไขงานทั้งที่แจ้งผ่านแอพและที่แจ้งร้องเรียนผ่านระบบเข้าตรวจคุณภาพงานในแต่ละจุดพร้อมรายงานผลแบบเรียลไทม์

ฟีเจอร์หลัก

Manpower

Inspection

Incident report

Complaint Management

ประสิทธิภาพของโปรแกรม

มีระบบล็อคอินที่ปลอดภัย

ใช้งานง่าย

ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์

 

Emergency Contact

Contract Staff Roster

Equipment List

Corporate news.

 

บันทึกภาพเหตุการณ์

บันทึกผู้รายงาน และวันเวลา

ระบบเรียลไทม์ 100%

ตัวอย่างหน้าจอ – บนมือถือ

สำหรับ ยูสเซอร์ระดับหัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่างหน้าจอ – บนคอมพิวเตอร์

สำหรับ ยูสเซอร์ระดับผู้จัดการ และ แอดมิน